Rozpoznanie
24 czerwca, 2016
Najszczęśliwsi na świecie
27 listopada, 2015
 

Fala to reportaż ukazujący wizytę wolontariuszy w obozie dla uchodźców w greckiej miejscowości Idomeni. Wyjazd poprzedza szkolenie w polskim Żegiestowie. Polski Zespół Humanitarny wyrusza do Grecji z wolontariuszami i pomocą rzeczową do miejsca, gdzie napływają ludzie, w większości syryjscy uchodźcy, przywożąc swoje historie. Tam zderzają się z prymitywnymi warunkami obozowiska. Namiot obok namiotu stworzył wielotysięczny tłum ludzi. Rozmiar tego eksodusu nasuwa skojarzenia z falą płynącą do Europy. Utknęli na granicy grecko-macedońskiej, apelując do Europy, o otwarcie granic. Wolontariusze weryfikują powszechne wyobrażenia i strachy części europejskiego i polskiego społeczeństwa z rzeczywistością.

 

czas trwania: 32:12

realizacja: Bożydar Pająk